ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

EXISTING FIRE FIGHTING

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

AREA OF JURISDICTION

ΠΑΡΝΗΘΑ

PARNITHA

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

PROTECTION ZONES

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

GENERAL MAP OF PARNITHA

XΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

LAND USE

XAΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ORIENTATION MAP

NATIONAL FOREST PARK OF PARNITHA

NATIONAL FOREST PARK OF PARNITHA

TATOI PUBLIC FOREST ESTATE

TATOI PUBLIC FOREST ESTATE