Ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα, τις ιδιαίτερες αξίες του, τα φυσικά του τοπία, τα υψηλά δάση, την ποικιλία της βλάστησης, του ανάγλυφου, των πολλών πηγών κ.τ.λ. αποτελεί ιδανικό τοπίο για δραστηριότητες περιβαλλοντικής αγωγής. Υπάρχουν μεγάλοι χώροι αναψυχής (Μπάφι, Μεσσιανό Νερό, Παλαιοχώρι, Αγ. Τριάδα, Πλάτανος Τατοΐου κ.ά.) οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για φαγητό και παιχνίδι, ώστε να παρέχεται υψηλή ποιότητα δασικής αναψυχής στους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής.

Στον χάρτη φαίνονται όλοι οι διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής.