Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “ απολύμανση των γραφείων και οχημάτων” του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας .

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών “απολύμανσης των γραφείων και οχημάτων” του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απολύμανση των γραφείων του Φορέα Διαχείρισης έκτασης 220 τμ. και των 8 οχημάτων, στο πλαίσιο της προληπτικής προστασίας από την εξάπλωση του covid-19. Η απολύμανση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σκευάσματα.

Υπολογίζεται ότι θα γίνεται 1 ή 2 απολυμάνσεις ανά μήνα των γραφείων του Φορέα και 1 -3 απολυμάνσεις ανά μήνα των οχημάτων, ανάλογα με την χρήση και την ανάγκη. Πιθανόν να απαιτηθεί απεντόμωση ή μυοκτονία.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.612,90  €, ΦΠΑ : 387,10 €).

Καθώς η εκτίμηση της δαπάνης έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2020 το προϋπολογιζόμενο ποσό δεν είναι δεσμευτικό αλλά μπορεί μειωθεί, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών απολύμανσης για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (Πατήστε εδώ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο