Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας “ειδών καθαρισμού – υγιεινής (CPV: 33140000-3 – Ιατρικά αναλώσιμα, 39830000-9 – Προϊόντα καθαρισμού).

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια “ειδών υγιεινής – καθαριότητας ” του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαρισμού στο πλαίσιο των πάγιων αναγκών του Φορέας και ειδών προστασίας του προσωπικού, στο πλαίσιο της προληπτικής προστασίας από την εξάπλωση του covid-19.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% ή 24 %. Είδη προστασίας από covid 943,60 + ΦΠΑ 6% (56,60) = 1.000,00 είδη καθαριότητας 1.209,68 + ΦΠΑ 24% (290,32)= 1.500,00.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 15 ημέρες από την υπογραφή της.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας “ειδών καθαρισμού – υγιεινής (Πατήστε εδώ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο