Αποτελέσματα Δειγματοληψίας για την ποιοτική και ποσοτικής ανάλυσης πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας -Μάϊος 2021

 

Τον Μάϊο 2021 πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές/χημικές/βαρέων μετάλλων αναλύσεις, σε 20 πηγές του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΗΓΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΧΗ (m3/h)-(l/sec)

 

ΜΑΧΟΥΝΙΑ-ΤΑΤΟΪΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,36-6,00

ΣΚΙΠΙΖΑ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,05-0,83

ΧΑΡΑ-ΜΟΛΑ

  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,04-0.66

ΦΥΛΗ-ΧΑΣΙΑ

  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,60-10,00

ΒΙΛΛΙΑΝΙ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,36-6,00

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,36-6,00

ΠΛΑΤΑΝΑ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,36-6,00

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,36-6,00

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,26-4,33

ΜΠΑΦΙ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

 

ΚΥΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,02-0,33

ΜΕΣΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,003-0,05

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ

  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,03-0,50

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,02-0,33

ΠΗΓΑΔΙ ΛΟΙΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

 

ΠΗΓΑΔΙ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

 

ΚΟΝΤΙΤΑ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,20-3,33

ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ-ΤΑΤΟΪΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,12-2,00

ΚΙΘΑΡΑ

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

0,45-7,50

*Η πηγή Πλάτανος δεν έχει ροή.

Για να κατεβάσετε τις μικροβιολογικές αναλύσεις , παρακαλώ πατήστε εδώ 1, 2, 3, 4.

Μετάβαση στο περιεχόμενο