Εαρινή παρακολούθηση κόκκινου ελαφιού

Από το 2012, όπως και κάθε χρόνο τον Μάιο του έτους 2021 (10.05.2021 – 21.05.2021) πραγματοποιήθηκε η καταγραφή πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού με τη μέθοδο των εποπτικών θέσεων, σε τριάντα δύο (32) διαφορετικές εποπτικές θέσεις από τους υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης του ελαφιού από το 2008 μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός παρουσιάζεται ακμαίος με αυξητικές τάσεις αρχικά (2012 – 2015), ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα (τα αποτελέσματα αυτά, επιβεβαιώνονται και στην εαρινή παρακολούθηση 2021) παρουσιάζει μεγάλη πτωτική τάση, η οποία οφείλεται στη θήρευσή του από τον επανεμφανιζόμενο λύκο. Πιέζεται έτσι στη μετακίνησή του εκτός του Εθνικού Δρυμού, στην αλλαγή χρήσης βιοτόπων και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του. Το ελάφι,  άμαθο στη θήρευση από φυσικό εχθρό, κινείται νοτιότερα και χαμηλότερα υψομετρικά, σε περιοχές όπου οι ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες δυσκολεύουν την επιβίωσή του, παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα κατά την αναπαραγωγική περίοδο και αύξηση του βαθμού εγρήγορσης κατά τη βόσκηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο