Αποτελέσματα δειγματοληψίας για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας – Ιούνιος 2021

 

Τον Ιούνιο 2021 πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές/χημικές και βαρέων μετάλλων αναλύσεις, σε δεκαεπτά (17) πηγές του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Οι πηγές Πλάτανος, Πλατάνα και Κατσιμίδι-Τατοϊου δεν έχουν ροή. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο