Αποτελέσματα δειγματοληψίας για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας – Σεπτέμβριος 2021

 

Τον Σεπτέμβριο 2021 πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές/χημικές και βαρέων μετάλλων αναλύσεις, σε είκοσι  (20) πηγές του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Οι οκτώ (8) πηγές: Πλάτανος, Βιλλιάνι, Κατσιμίδι-Τατοϊου, Πλατάνα, Αγ. Γεώργιος-Κεραμίδι, Κυρά Φλαμπούρι, Μεσσιανό νερό, και Κιθάρα δεν έχουν ροή νερού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΩΝ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 –

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο