Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, θα προχωρήσει στην προμήθεια Συστήματος Tηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Φυσικό αντικείμενο της σύμβαση

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης που απαιτείται για την διοργάνωση συναντήσεων και συνεργασιών με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

 

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβαση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της.

 

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση :

 

                                                                                 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο