Προστασία και διατήρηση των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων της περιοχής

Εκτέλεση τεχνικών έργων προστασίας

Το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα συντάσσει μελέτες δασοτεχνικών έργων και εκτελεί μία σειρά έργων και εργασιών για την προστασία και διατήρηση του προστατευταίου αντικειμένου, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής και την αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής. Ενδεικτικά πραγματοποιούνται:

 • Συντήρηση χώρων αναψυχής
 • Έργα και εργασίες εξυγίανσης πηγών
 • Εργασίες αντιπυρικής προστασίας (καθαρισμοί βλάστησης, αποκλαδώσεις, κλπ)
 • Προμήθεια, συντήρηση-επισκευή υδατοδεξαμενών
 • Κατασκευή και συντήρηση πυροφυλακίων
 • Συντήρηση των δασοφυλακίων
 • Τοποθέτηση και συντήρηση πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης
 • Συντήρηση οδικού δικτύου και μονοπατιών
 • Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών της περιοχής

Παρακολούθηση της ποιότητας των πηγαίων υδάτων

Ο Φορέας, μετά την πυρκαγιά του 2007, πραγματοποιεί σε ετήσια βάση μέσω πιστοποιημένου εργαστηρίου, μικροβιολογικές και γεωχημικές αναλύσεις των πηγαίων υδάτων για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης νερού από τους επισκέπτες αλλά και την άγρια πανίδα της περιοχής.

Μελέτες που αφορούν:

α) τη διερεύνηση επίδρασης των νεοαφιχθέντων λύκων στον πληθυσμό, την κινητικότητα και τη συμπεριφορά του αυτόχθονου κόκκινου ελαφιού και

β) την ομαλή συνύπαρξη των δύο ειδών.

Στο πλαίσιο Διαχείρισης της Άγριας Πανίδας, σε συνεργασία με ειδική επιστημονική επιτροπή, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας έχει συντάξει τριετές Σχέδιο Δράσης για την προστασία των δύο ειδών, τη διαχείριση των πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων τους και έχει δρομολογήσει τις εξής δράσεις:

 • Δημιουργία Κέντρου Περίθαλψης για παροχή βοήθειας σε τραυματισμένα και άρρωστα ζώα.
 • Παρακολούθηση του λύκου με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας και με γενετική και τροφική ανάλυση περιττωμάτων.
 • Καταγραφή των πληθυσμών με τη χρήση θερμικών καμερών.
 • Εκτίμηση πληθυσμού αγριογούρουνου.
 • Συνέχιση Επιστημονικής Παρακολούθησης ελαφιού με τρεις διαφορετικές μεθόδους.
 • Έλεγχος μετακινήσεων ελαφιού σε νέες θέσεις και έλεγχος των εξωτερικών ορίων εξάπλωσης.
 • Απομάκρυνση αδέσποτων σκύλων από το βουνό.
 • Επανεξέταση της Φέρουσας Ικανότητας Βόσκησης της περιοχής.
 • Επανάληψη Έρευνας: «Διερεύνηση γενετικής ταυτοποίησης, δομής, δραστικού μεγέθους του πληθυσμού του ελαφιού».
 • Γενετική Ανάλυση ελαφιών στα εκτροφεία Χρυσοπηγής Σερρών και Μονής Αγάθωνος, ώστε να εξεταστεί εάν αποτελούν συγγενικούς πληθυσμούς του είδους της Πάρνηθας.
 • Εντατικοποίηση ενημέρωσης των επισκεπτών του δρυμού αλλά και των κατοίκων των όμορων περιοχών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο