Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η σχέση μας με το περιβάλλον δομείται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής μας ζωής, γι’ αυτό ένας από τους στόχους του τμήματος Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι η διαμόρφωση στη συνείδηση των μαθητών ότι το φυσικό περιβάλλον πρέπει και μπορεί να προστατευθεί.

Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Άξονες γνωστικού περιεχομένου, Στόχοι, Θεματικές Ενότητες, Δραστηριότητες

Οι άξονες του γνωστικού περιεχομένου των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας καθώς και οι στόχοι, οι οποίοι είναι κοινοί για όλους τους άξονες, είναι προσανατολισμένοι στις αποφάσεις των διεθνών συνδιασκέψεων και συνόδων κορυφής και αφορούν και τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, από το 2007 υλοποιεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας». Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην αξία της προστασίας και στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:

  • Να αποκτήσουν και να αναπτύξουν νέα πρότυπα συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.
  • Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό οικοσύστημα της Πάρνηθας.
  • Να γνωρίσουν τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
  • Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
  • Να καταλάβουν την αλληλεξάρτηση και αλληλοεπίδραση του ζωικού και φυτικού κόσμου και την επίδρασή τους στην ανθρώπινη ζωή.
  • Να αντιληφθούν το μέγεθος των κινδύνων που προκαλεί ο άνθρωπος με την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος.
  • Να βρουν τρόπους προστασίας και να εργασθούν για τη λύση των προβλημάτων που απορρέουν από την υποβάθμισή του.
  • Να ενεργοποιήσουν και να εξασκήσουν την παρατήρηση τους.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται στην ύπαιθρο, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.

Οι εκπαιδευτές είναι υπάλληλοι του Φορέα, καταρτισμένοι επιστήμονες σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας. Οι μαθητές λαμβάνουν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό. Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εντάσσεται και η Λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο χώρο της Αγ. Τριάδας. Το κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης είναι ανοιχτό τις καθημερινές και Κυριακή πρωί για ενημέρωση των επισκεπτών.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην Αγ. Τριάδα

Η ξενάγηση περιλαμβάνει περιήγηση σε δασικό οικοσύστημα, μέσα από προκαθορισμένα μονοπάτια. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες και μέχρι δύο δραστηριότητες.

Δείτε τις ενότητες εδώ

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, από το σχολικό έτος 2007-2008 έως το σχολικό έτος 2019-2020 παρακολούθησαν συνολικά 55.258 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
2007-2008 1.852
2008-2009 1.926
2009-2010 1.846
2010-2011 6.183
2011-2012 4.427
2012-2013 4.501
2013-2014 4.867
2014-2015 5.001
2015-2016 5.257
2016-2017 5.915
2017-2018 6.086
2018-2019 4.546
2019-2020 2.851
ΣΥΝΟΛΟ 55.258
Μετάβαση στο περιεχόμενο