Δράσεις Προβολής – Προώθησης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Ο Φορέας έχει αναπτύξει δράσεις προβολής και προώθησης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με την παραγωγή πληροφοριακού υλικού διαφορετικών εντύπων. Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει οδηγό επισκέπτη για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και Τατόι (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα) μαζί με χάρτη, υλικό δημοσιοποίησης ημερίδων, κάρτες με αξιοθέατα του Δρυμού, φυλλάδια ενημέρωσης των επισκεπτών (κόκκινο ελάφι, φωτιά, σκουπίδια, οδηγός φύτευσης) καθώς και υλικό για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο