Εθελοντισμός

Φύλαξη – Πυροπροστασία

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του ανέθεσε ρητά ο νομοθέτης προσπαθεί να προωθήσει τη συντεταγμένη και οργανωμένη δράση των φορέων που παρεμβαίνουν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με σκοπό την προστασία της. Στη Πάρνηθα δραστηριοποιούνται αρκετές εθελοντικές ομάδες και αρκετοί μεμονωμένοι εθελοντές. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά εθελοντικής εργασίας στον Εθνικό Δρυμό και ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας έχει αυξηθεί μετά την πυρκαγιά του 2007. Η αφετηρία της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με εθελοντικές οργανώσεις τοποθετείται το 2007. Την αντιπυρική περίοδο του 2007 επιχειρήθηκε για πρώτη φορά από το Φορέα, προσέγγιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Πάρνηθα, μέσα από μια σειρά συγκεντρώσεων στα γραφεία του Φορέα, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα της περιοχής, η δράση κάθε οργάνωσης σε θέματα δασοπροστασίας και οι δυνατότητες συνεργασίας, συντονισμού και δημιουργίας ενιαίου πλάνου δράσης. Για τη νομική κάλυψη τόσο του Φορέα όσο και των εθελοντών, κάθε εθελοντική ομάδα είχε υπογράψει σύμβαση παροχής εθελοντικής εργασίας για το διάστημα που απασχολούσε εθελοντές στην Πάρνηθα και οι εθελοντές έφεραν επίσημο δελτίο ταυτότητας, όπου φαινόταν το σήμα του Φορέα. Καθώς η προσπάθεια ήταν νέα, ο Φορέας αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, με κύρια δυσκολία την εξασφάλιση της ασφάλειας των εθελοντών.

Αφού αξιολογήθηκε η εμπειρία που αποκτήθηκε το 2007 και αντιμετωπίστηκαν οι όποιες δυσκολίες είχαν προκύψει, ο Φορέας Διαχείρισης κάθε έτος συνεχίζει την συνεργασία του με τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας.

Οι κύριοι άξονες που θέτει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι:

  • Συντονισμός όλων των εθελοντικών ομάδων, σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, από το Φορέα Διαχείρισης. Για τον συντονισμό και την ενημέρωση των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Πάρνηθα, πραγματοποιούνται συναντήσεις, ανάμεσα στις εθελοντικές οργανώσεις και στο προσωπικό του Φορέα.
  • Στελέχωση των μόνιμων πυροφυλακίων με εβδομαδιαίο υπεύθυνο προγραμματισμό.
  • Ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων με εξοπλισμό (όπως πυξίδες, κιάλια, διόπτρες νυκτός) και καύσιμα κίνησης των οχημάτων. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων, για την αξιοποίηση των υποδομών, του εξοπλισμού και του διαθέσιμου προσωπικού είναι το ζητούμενο για τη διαφύλαξη του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Εθελοντικές Αναδασώσεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ξεκίνησε το 2010 ένα πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντικών αναδασωτικών εργασιών, με επιτυχή αποτελέσματα. Οι αναδασωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν σπορές και φυτεύσεις στις καμένες εκτάσεις με φυτευτικό υλικό της Πάρνηθας, καθώς και περιποιήσεις φυταρίων προηγούμενων αναδασώσεων. Συνοπτικά από το Νοέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκαν 71 αναδασωτικές εργασίες με τη συμμετοχή 2.650 εθελοντών και φυτεύτηκαν συνολικά 7.535 φυτάρια ελάτης ενώ εργασίες περιποίησης έγιναν σε περίπου 43.000 φυτάρια ελάτης και πεύκης. Επίσης, εκτός των ανωτέρω, μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πάνω από δεκαπέντε εθελοντικές δράσεις με διάφορες εθελοντικές ομάδες (ΑΝΙΜΑ, ΕΔΑΣΑ, κλπ).

Οι εθελοντές που συμμετέχουν στις αναδασώσεις παρακολουθούν υποχρεωτικά πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται με δύο τρόπους ήτοι με εξ’ αποστάσεως σεμινάριο (e-learning) ή με επιμορφωτικό σεμινάριο σε αίθουσες που θα ανακοινώσει ο Φορέας. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στην Πάρνηθας τις ημέρες των εργασιών.

Η συμμετοχή του κοινού σε αυτή τη δράση είναι αρκετά μεγάλη και έχει αναπτυχθεί μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Φορέα και των διαφόρων εθελοντικών ομάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο