* Φωτογραφίες: Φαλλιέρας Δημήτρης

Alkana graeca

Asperula baenitzii

Asperula lutea ssp rigidula

Asperula pulvinaris ενδημικο

Astragalus hellenicus

Bolanthus graecus

Centaurea raphanina ssp mixta

Cephalaria flava subsp setulifera

Cerastium candidissimum

Consolida tenuissima

Crepis incana

Dianthus serratifolius ssp serratifolius

Ebenus sibthorpii

Echinops graecus

Erysimum boryanum

Erysimum graecum

Euphorbia deflexa

Fritillaria graeca

Galium melanantherum

Helianthemum hymettium

Hesperis laciniatassp secundiflora

Inula verbascifolia

Johrenia distans

Leontodon graecus

Lomelosia hymettia

Nigella arvensis ssp aristata

Odontites linkii

Onosma kaheirei

Ornithogalum atticum

Polygala nicaeensis ssp tomentella

Pterocephalus perennis subsp perenis

Scutellaria rupestris subsp parnassica

Sideritis raeseri subsp attica

Silene corinthiaca

Silene gigantea ssp hellenica

Silene italica

Silene oligantha ssp parnesia

Silene spinescens

Stachys spruneri

Thlaspi bulbosum

Verbascum boissieri

Verbascum delphicum

Vicia pannetirum